Engelli Bakım Hizmeti

Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için hizmet alacak olan engelli bireye ait engelli sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli’ ya da ‘tam bağımlı engelli birey’ ibaresinin yer alması gereklidir. Özel Bakım Merkezlerinden bakım hizmeti alabilmek için başvuru Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmet Merkezlerine ya da doğrudan Özel Bakım Merkezlerine yapılabilir.

Bakım hizmeti, günlük hayatını sürdürme sürecinde bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini ifade etmektedir. Bu hizmetler arasında engelli bireylere yönelik yatılı bakım hizmetleri de yer almaktadır.

Günlük yaşam aktivitelerini yerine getiremeyen bedensel engelli bireylerin ihtiyaç duyduğu bakım, beslenme, sağlık hizmetlerini profesyonel anlamda yerine getirerek yaşama dahil olmanın ilk basamağı gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra engelli bireyin sosyal yaşama dahil edilerek sosyal yaşamda var olduklarını hatırlamaları amacı ile çeşitli bilişsel ve sosyal çalışmalar ile bireyler psiko-sosyal açıdan da desteklenmektedirler.

Özel MİA Bakım Merkezi insani değer yargıları çerçevesinde, profesyonel hizmet anlayışı ile engelli bireylere verilecek hizmet kalitesini ve çeşitliliğini aynı merkezde cevap verebilecek hizmet anlayışıyla dizayn edilmiştir. Öyle ki kuruluşumuz bünyesinde bakım ve gözetim altında bulunan misafirlerimiz, SGK anlaşması olan Özel MİA Tıp Merkezinde günlük tedavilerini kolaylıkla alabilmektedirler ve hekim desteği de Özel MİA Tıp Merkezi tarafından sağlanmaktadır.

Kuruluşumuz bünyesinde verilen hizmetlerden bir diğeri de Diyetisyen istihdamı olup hizmet almakta olan bütün engelli bireyler mevcut tanılarına ilişkin bireysel beslenme programı oluşturulmaktadır. Kuruluşumuz Özel MİA Bakım Merkezi, engelli bireylere sunduğu bakım ve sağlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli ve geniş sosyal yaşam alanlarıyla rehabilite etmeyi amaçlamaktadır. Buna yönelik olarak kuruluşumuz bünyesinde görev almakta olan Sosyal Hizmet Uzmanları, engelli bireylerin tanılarına yönelik olan çeşitli sosyal ve bilişsel faaliyetlerle engelli bireylerin zayıf olan becerilerini desteklenmektedir.

Özel MİA Bakım Merkezi engelli bireyin tüm ihtiyaçları düşünülerek bütüncül hizmet anlayışını amaçlayan sosyal bir kuruluştur.